Fundusz Europejski
Produkty z Certyfikatem
Marka Lubelskie

 

Fundusze Europejskie

 
zaklad

„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wygodnych drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności”

Umowa nr POIR.01.01.01-00-0130/18-00

Okres realizacji: 10.2018-06.2021

CEL PROJEKTU

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności.

OPIS PROJEKTU

W rezultacie realizacji projektu badawczo-rozwojowego powstanie nowa gama produktów drobiowych (panierowane mięso rozdrobnione, skrzydła, nogi) z grupy żywności wygodnej, która będzie się wyróżniała kontrolowaną alergennością, tj. będzie mogła być spożywana przez osoby ciepiące na alergie lub nietolerancje pokarmowe. Co istotne, nowość gamy produktów zostanie osiągnięta przy zachowaniu parametrów standardowych wyrobów w zakresie smaku, zapachu, koloru, konsystencji czy wyglądu ogólnego, zgodnie ze zgłoszonym do ochrony patentowej „Sposobem wytwarzania wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności oraz wyrobem drobiowym w warstwie chrupkiej otoczki”.

W skład nowo opracowanej gamy produktów drobiowych, która zostanie wdrożona do oferty ZM Wierzejki i zaoferowana na rynku polskim, a następnie za granicą, wejdą następujące wyroby:
- Wygodne wyroby drobiowe rozdrobnione w warstwie chrupkiej otoczki (tzw. nuggetsy),
- Nogi drobiowe wygodne w warstwie chrupkiej otoczki,
- Skrzydła drobiowe wygodne w warstwie chrupkiej otoczki.
 

PLANOWANE EFEKTY

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej alergenności. Produkcja wyrobów tego rodzaju, powstałych w oparciu o autorską, zupełnie nową recepturę, przy zachowaniu najlepszych parametrów wyrobów w zakresie smaku, zapachu, barwy, koloru, konsystencji, wyglądu ogólnego, jest odpowiedzią na ogromne i rosnące zapotrzebowanie konsumentów.

Całkowita wartość  realizacji projektu: 72 600 883,05 PLN

 

Wartość dofinansowania: 43 569 315,55 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Script logo